Persfjorden-Syltefjorden maisemansuojelualue

 • Alue suojelee omalaatuista arktisleimaista luonnon- ja kulttuurimaisemaa ja sen biologista monimuotoisuutta.
 • Alueella on omalaatuisia geologisia muodostumia pystysuorissa kivilajeissa ja reheviä laaksonpohjia, joissa esiintyy harvinaisia kasvilajeja.
 • Alueella on Itä-Finnmarkille tyypillinen villi ja omalaatuinen jyrkännerannikko.

Yhdessä kansallispuiston kanssa alue auttaa säilyttämään yhtenäisen luonnonalueen, jossa on myös paljon kulttuurimuistoja.

Luontoperustasta huolehtiminen on tärkeää saamelaiselle kulttuurille ja elinkeinokäytölle. Aluetta saa käyttää porotaloudessa, ja myös lampaat laiduntavat siellä.

Tästä voit katsoa videon alueelta. Avautuu uuteen välilehteen

Barentsinmeren suuntaan – poimuttuneita kerroksellisia kivilajeja Persfjorden-Syltefjorden maisemansuojelualueella. Foto: Bjarne Riesto.

Indre Syltevik. Foto: Randulf Valle

Retkeily ja historia

Muista, että kasvillisuus on rauhoitettu. Älä anna teltan seistä samalla paikalla useita vuorokausia. Käytä vanhoja nuotiopaikkoja. Austerelva, Vesterelva ja Sandfjordelva ovat lohijokia. Syltevikvatnet-järvi on suosittu kalavesi sekä kesällä että talvella. Samoin Oksevatnet, joka sijaitsee heti maisemansuojelualueesta itään Vuoreijan kaupungin alueella.

Jos olet onnekas, saatat nähdä pyöriäisiä, lahtivalaita tai kaskelotteja maisemansuojelu-alueen rannikolla.

Koko alueella oli asutusta ja vilkasta kalastustoimintaa ennen kuin Hamningbergin väestö muutti pois, ja joitakin jälkiä siitä voit vielä nähdä siellä täällä maisemassa.

Toisen maailmasodan aikana oleskeli partisaaneja louhikoissa ja luolissa raportoimassa venäläisille saksalaisista saattueista, jotka kuljettivat huoltotoimituksia kohti Kirkkoniemeä Saksan sotakoneistolle.

Hoito

Alue on pahimpien joukossa, kun kyseessä on rantojen roskaantuminen kalastuksen jätteistä, joita huuhtoutuu rannoille Barentsinmereltä. Kansallispuistohallinto poistaa vuosittain rantaan huuhtoutuneita isompia nuottia ja muovipalloja yhteistyössä Valtion luonnonvalvonnan ja paikallisten yritysten kanssa. Vuoreijan yläkoulu auttaa meitä pitämään vapaana rantajätteistä rantoja, joilla kasvaa Finnmarkin villakkoa (Senecio intergrifolius).

Geologia

Tule katsomaan Svartnesin ja Hamningbergin välisen kansallisen matkailutien ainutlaatuista geologiaa, jossa pystyyn kääntyneet kerrosteiset kivilajit vähitellen rapautuvat meren kuluttamina.

Auta meitä pitämään huolta alueesta.

 • Paikalliset järjestöt ovat tervetulleita tekemään rannansiivoustempauksia yhteistyössä meidän kanssamme.
 • Kasvillisuus voisi olla paremmin kartoitettu. Ilmoita mielellään harvinaisista kasvilöydöistä osoitteeseen artsobservasjoner.no Avautuu uuteen välilehteen
 • Vesterelvan suistoon kerääntyy haahkoja ja isokoskeloita sulkasatoaikaan – ilmoita mieluusti havainnoista ympäri vuoden osoitteeseen artsobservasjoner.no Avautuu uuteen välilehteen

Alueen erityissäännöt

 • Aluetta on suojeltava toimenpiteiltä, jotka voivat olennaisesti muuttaa maiseman laatua tai luonnetta tai vaikuttaa siihen.
 • Liikkumisen tulee tapahtua varoen, niin etteivät kasvillisuus, eläimistö eivätkä kulttuurimuistot vahingoitu.
 • Huomaa, että mallilennokkien ja droonien käyttö on kielletty.
 • Sähköpyörien käyttö maastossa on kielletty – suojeluasetuksen mukaan moottoriajoneuvon käyttö lumettomassa maastossa on kielletty.
 • Pyöräily ja organisoitu ratsastus vaatii lupaa kansallispuistohallinnolta.

Alue on sekä porojen että lampaiden laidunmaata. Muista tavalliset koiran kiinnipitomääräykset ajalla 1.4–20.08. Pidä koira kiinni myös muina aikoina, jos olet epävarma siitä, ajaako koira lampaita tai poroja.

Foto: Randulf Valle

Foto: Geir Vie

Ainutlaatuinen kasvillisuus on erityisen suojeltua vahingoittamiselta ja hävittämiseltä.
Uusien kasvilajien istuttaminen, kylväminen ja tuominen maastoon ja makeaan veteen on kielletty. Varangin unikko (Papaver dahlianum ssp. dahlianum) ja Finnmarkin villakko (Senecio integrifolius) ovat rauhoitettuja uhanalaisten lajien rauhoitusta koskevalla asetuksella 21. joulukuuta 2001 nro Avautuu uuteen välilehteen annetun asetuksen mukaan.

Pääsy

Matkailutie Hamningbergiin lävistää osan maisemansuojelualuetta. Kesällä Hamninbergissä toimii kesäkahvila. Tie on suljettu talvisin. Talvella alueelle pääsee kunnan moottorikelkkareittiä pitkin.

Fakta-arkki ja maisemansuojelualueen kartta. Avautuu uuteen välilehteen

Maisemansuojelualueen suojeluasetus ja säännöt Avautuu uuteen välilehteen

Ytre Syltevika naturreservat luonnonpuisto

Luonnonpuisto suojelee

 • rantavallisarjasta näkyvää viimeisen jääkauden jälkeistä maankohoamista,
 • rannikkolinjaa, jonka muodot näyttävät meren aiheuttamaa eroosiota kerrosteisissa kivilajeissa,
 • ja alueen napaseudun leimaamaa rannikkoluontoa, jonka kasvillisuus on äärettömän niukkaa.

Maisema koostuu tasalakisesta tunturiylängöstä, jota rikkovat jyrkät rinteet alas rantatasangolle. Rinteillä on selvästi erottuvia rantavalleja kaikilla tasoilla vedenkoskemattomalta nykyiselle merenkorkeudelle. Alueen kivilajit ovat selvästi kerrostuneita, ja erot siinä, miten eri kivilajikerrokset ovat kestäneet meren eroosion kulutusta, on luonut suurta vaihtelua maaston muotoihin.

Historia ja kulttuurimuistot

Ytre Syltevikissä on kahden kirkon perustukset ja useita muita keskiaikaisia ja uudemman ajan rakennusten perustusten ryhmiä. Luonnonpuistossa on useita kulttuurimuistoja, kuten ampumasuojia ja pyyntikuoppien jälkiä. Ovnen-tunturissa on luola, jossa on jälkiä kivikautisesta asutuksesta. Rantavyöhykkeellä on suuret määrät ajopuita.

Ytre Syltevikan luonnonpuisto – arktista pystysuoraa rannikkoa. Foto: Geir Østereng

Porot hakeutuvat rannoille, kun räkkä kiusaa liikaa. Foto: Alfred Ørjebu

Retkeily

Luonnonpuiston läntisimmässä osassa on autiotupa, jota isännöi yhdistys Varangerfjæras venner ja jota voi käyttää lyhyeen oleskeluun. Helpoimmin sinne pääsee, kun kääntyy Hamningbergistä Skjåvikan suuntaan. Seuraa rannansuuntaista polkua pitkin vierinkiviä ja ajopuita. Arvostamme panostasi, jos autat meitä luonnonpuiston rantajätteiden siivouksessa, mitä kesäisin järjestetään.

Alueen erityissäännöt

Kasvillisuus on rauhoitettu vahingoittamiselta ja tuhoamiselta. Luonnonympäristöä häiritseviä toimenpiteitä ei ole lupa toteuttaa.

Porojen ja lampaiden laidunalue.

Porot laiduntavat täällä – muista koiran kiinnipitovelvollisuus 1. huhtikuuta – 20. elokuuta. Pidä koira kiinni myös muina aikoina, jos olet epävarma siitä, ajaako koira lampaita tai poroja.

Auta meitä pitämään huolta alueesta.

 • Kallioon ja kiviin töhertäminen on luvatonta.
 • Käytä olemassa olevia nuotiopaikkoja äläkä polta ajopuita.
 • Ajopuut ovat kuivia ja lähekkäin, ja tuli yhdessä tuulen kanssa pääsee nopeasti valloilleen ja voi tuhota kasvillisuutta ja maiseman omaleimaisuutta.

Hoito

Alue kärsii kovasti kalastusaluksista maihin huuhtoutuneesta jätteestä. Varangin niemimaan kansallispuisto järjestää vuosittain siivoustempauksia yhdessä Valtion luonnonvalvonnan ja paikallisten järjestöjen, kuten Hamningbergin kylätoimikunnan ym. kanssa.

Fakta-arkki ja luonnonpuiston kartta Avautuu uuteen välilehteen

Luonnonpuiston suojeluasetus ja säännöt Avautuu uuteen välilehteen

Paikalliset järjestöt, vaeltajat ja Valtion luonnonvalvonta auttavat kansallispuiston hallintoa siivoamaan pois suuria määriä muovijätettä, jota vuosittain ajautuu maihin Barantsinmeren kalalastustoiminnasta. Foto: Geir Østereng

Näkymä Persfjorden-vuonolle. Foto: Bjarne Riesto

Sandfjordnesetin luonnonpuisto

Pitkälle kehittyneitä dyynejä Barentsinmerelle avoimilla rannoilla. Suurin osa dyynimaisemasta muodostuu niemen rannan ja Sandfjordelv-joen väliin. Dyyninummella on useita 10–15 cm korkuisia liikkuvia puhdasmuotoisia parabeelidyynejä. Kasvillisuusvyöhykejako on tyypillinen Varangin alueelle, kapea nauha merisinappia ja vain epäselvä vyöhyke harmaita dyynejä vaaleiden rantavehnädyynien välissä.

Kasvisto

Huomattava osuus itäisiä lajeja, kuten pulskaneilikkaa ja idänkeulankärkeä. Sandfjordneset on parhaita dyynialueita Finnmarkissa.

Hoito

Porot ja varsinkin lampaat ovat laiduntaneet aluetta voimakkaasti, mutta sen jälkeen, kun alueelle saatiin «lampaanpitävä» aitaus keväällä 1987, kasvillisuus on päässyt kehittymään lähes luonnollisesti. Lampaat ajetaan pois alueelta ja aidan kunnossa pitämiseen kiinnitetään huomiota.

Porot hakeutuvat kesällä mielellään hiekkarannoille päästäkseen eroon hyönteisistä.

Alueella on hautakenttä, jonka oletetaan olevan peräisin pomorikaudelta ja pomorikaupan ajalta.

Fakta-arkki ja luonnonpuiston kartta Avautuu uuteen välilehteen

Luonnonpuiston suojeluasetus ja säännöt Avautuu uuteen välilehteen

Porot hakeutuvat kesällä alueille, joilla ei ole hyönteisiä. Foto: Alfred Ørjebu

Syltefjorddalen-laakson luonnonpuisto – Joen rannan läheinen pohjoinen lehtimetsäalue. Foto: Geir Østereng

Syltefjorddalen-laakson luonnonpuisto

Alueella suojellaan lähes koskematonta joen rannan lehtimetsäaluetta sekä sivulaaksoa, jonka kalkkivierinkivirinteen biologinen monimuotoisuus näkyy luontotyyppeinä, ekosysteemeinä, lajeina ja luonnollisina ekologisina prosesseina.

Alueella on erityinen tieteellinen merkitys vertailualueena, ja se on omalaatuinen rehevine paju- ja suurruohotyypin metsineen pohjoisen metsärajan lähellä. Siellä kasvaa useita lajeja, jotka ovat levinneisyysalueensa ehdottomalla pohjoisrajalla tai reuna-alueella.

Kasvisto

Reindalenissa on erikoista kalkkikasvillisuutta ja Manner-Euroopan ainoa tunnettu varanginunikon primaarikasvupaikka. Luontoperustasta huolehtiminen on tärkeää saamelaiselle kulttuurille ja elinkeinokäytölle. Aluetta voidaan käyttää poronhoitoon.

Luonnonpuistosta ei ole lupa poistaa kasveja tai kasvien osia. Uusien kasvilajien istuttaminen, kylväminen ja tuominen maastoon ja makeisiin vesiin on kielletty. Varangin unikko (Papaver dahlianum ssp. dahlianum) on rauhoitettu uhanalaisten lajien rauhoitusta koskevalla asetuksella 21. joulukuuta 2001 nro Avautuu uuteen välilehteen 1525.

Retkeily

Syltefjordelva on hyvä lohijoki, jossa on myös merinieriää.

Hoitotoimenpiteet

Paikallinen metsästys- ja kalastusyhdistys taistelee kyttyrälohi-vieraslajia vastaan, ja eräillä alueilla pyydetään minkkejä.

Erityiset säännöt

 • Kasvillisuus, mukaan luettuna kuolleet puut ja pensaat, on rauhoitettu vahingoittamiselta ja tuhoamiselta.
 • Droonien käyttö on kielletty.
 • Sähköpyörien käyttö on kielletty.
 • Eläimistö, mukaan lukien niiden pesät, on rauhoitettu vahingoittamiselta ja tuhoamiselta.
 • Toimenpiteitä, jotka voivat muuttaa luonnonympäristöä, ei ole lupa toteuttaa.

Pääsy

Kesällä Båtsfjordista tietä pitkin. Talvella kunnallista moottorikelkkareittiä.

Fakta-arkki ja luonnonpuiston kartta Avautuu uuteen välilehteen

Luonnonpuiston suojeluasetus ja säännöt Avautuu uuteen välilehteen

Syltefjordelva virtaa luonnonpuiston läpi. Foto: Randulf Valle

Syltefjordlaakson luonnonpuisto on hirven tärkeä talvilaidunmaa Varangin niemimaan pohjoisimmassa osassa. Foto: Geir Østereng

Varangin niemimaan muut suojelualueet – joita Tromsin ja Finnmarkin lääninhallitus hoitaa

Vadsø kommune

Sorelvosen naturreservat

Ekkerøya naturreservat

Unjárga gielda – Nesseby kommune

Nesseby naturreservat

Varangerbotn naturreservat

Varangin niemimaan muut suojelualueet – joita Tromsin ja Finnmarkin lääninhallitus hoitaa

Vadsø kommune

Sorelvosen naturreservat

Ekkerøya naturreservat

Unjárga gielda – Nesseby kommune

Nesseby naturreservat

Varangerbotn naturreservat

Vardø Kommune

Barvikmyran og Blodskytodden

Oksevatnet landskapsvernområde

Komagværstranda naturreservat

Hornøya og Reinøya naturreservat

Båtsfjord Kommune

Makkaurhalvøya naturreservat

Vardø Kommune

Barvikmyran og Blodskytodden

Oksevatnet landskapsvernområde

Komagværstranda naturreservat

Hornøya og Reinøya naturreservat

Båtsfjord Kommune

Makkaurhalvøya naturreservat

Pilkillä salaisella järvellä Foto: Geir Østereng