Langs nasjonal turistvei – Vuonnabahta/ Varangerbotn – Hamningberg

Kjør E75 fra Vuonnabahta/ Varangerbotn til Hamningberg via Vadsø og Vardø. I Varangerbotn anbefales Varjjat Sami musea – Varanger samiske museum åpnes i ny fane. Erfar utstillingen som forteller om menneskenes liv langs fjorden opp igjennom historien. I gapahuken like ved fins bålplass og informasjon om nasjonalparken. Lag maten selv på bålet om du vil. I Unjárgga – Nesseby kommune er nordsamisk vanlig og mange er knyttet til reindriften.

Følg fjorden utover på nasjonal turistvei Varanger åpnes i ny fane.

Legg et stopp ved Ceavccageaðge/Mortensnes kulturminneområde åpnes i ny fane er et av de rikeste og mest særpregede kulturminneområder i Skandinavia. Stedet utmerker seg ved det lange tidsrommet det har vært bebodd og brukt, og den store mengden og de mange forskjellige typene av kulturminner.

Opplev videre det åpne landskapet langs nordsiden av Varangerfjorden retning Vadsø, og de store måkeansamlingene som jakter på småsei. Fjordens krusninger er gjerne skapt av nise eller småkval som bryter overflata. Her er Havørna vanlig.

Mot Vadsø passerer du Vestre – Jakobselv, som har blant Norges 10 beste lakseelver. Her er campingplass, annen overnatting og muligheter for å kjøpe middag.

Nasjonal turistvei snor seg gjennom landskapet Foto: Bjarne Riesto

Praktærfugl i farta! Foto: Randulf Valle

I Kvenbyen Vadsø på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum åpnes i ny fane, får du historien om den finske innvandringen til Finnmark og Nord-Troms og dens kulturelle betydning for folket i nordøst. Besøk fuglekikkerskjulet på moloen i havna og sans lukten av hav og fisk Åpnes i ny fane. Ta turen opp til startpunkt Nattfjelldalen Idjaavzi Koppakuru om en langtur opp til nasjonalparken og den episke dalen frister.

Besøk Ekkerøy og vass på den landgrunne stranda i Varangerfjordens iskalde vatn eller ilegg fuglefjellet hvor krykkja hekker, et besøk. Ytterst på Ekkerøya kan man speide etter vågehval og finnkval på søk etter mat. På turen ut til Vardø åpner fjorden seg og på en klar dag ser du over til Grense Jakobselv og Russland. I Skallelv ser du nasjonalparken på venstre hånd, og du passerer inn i en ny klimasone – til det lavarktiske fastlandet. I Skallelva kan du fiske smålaks, nyte fuglelivet på oppsida av brua eller kikke etter selen som dorsker seg på en stein ved munningen.

I Komagvær krysser du Komagelva. En av Varangerhalvøyas mange smålakseelver. Her er det campingplass. Om du skal på tur i nasjonalparken kan du kjøre opp en sliten grusvei på 7km til startpunkt Komagdalen Stuorrajohka Komagdaali. Her kan du gå fuglestien på 4 km en vei, hvor du kan lese om fugleartene som fins underveis.

I Kiberg kan du besøke Partisanmuseet Åpnes i ny fane og nasjonalparkens informasjonspunkt Kiberg Bierge som har åpen utstilling i perioden 1 juni – ut september. Bli kjent med nasjonalparkens dyreliv. Besøk gapahuken nede i fjæra hvor fjæraplytten og måkene trives. Via Kiberg kan du spasere oppe til Øst-Kapp. På veien kan du se spor av tyskernes leir og stillinger i fjellet fra 2. verdenskrig.

Kjør videre over Domen, ”heksefjellet”. Der hadde Satan sitt tilholdssted og inngangen til helvete skulle finnes der. Om du tør å stoppe fins gapahuk med panoramautsikt Åpnes i ny fane med utsikt mot smutthullet, Fiskerhalvøya og Russland.

Vardø (VISIT VARDØ) åpnes i ny fane er mangfoldig med street art, yrende sjarkfiske og fuglefjellet på Hornøyaåpnes i ny fane noen steinkast med båt unna byen. Her kan du besøke Steilneset minnested åpnes i ny fane og lære om hekseprosessene, eller besøke Pomormuseetåpnes i ny fane og lære om den viktige grensehandelen med Hvitesjøens folk i Russland. Besøk verdens nordligste – og Norges østligste festning på Vardøhus åpnes i ny fane. Her kommer og går hurtigruta både til Vadsø, Båtsfjord og fra Kirkenes.

Veien til verdens ende – Hamningberg

Videre fra Svartnes mot Hamningberg er mye av landskapet langs veien vernet som naturreservater eller Landskapsvernområde. Fra Persfjorden passerer du store sandstrender inneklemt blant forvridde bergarter ytterst mot Barentshavet som ligner spisse troll. Innimellom er det frodige grønne daler og på rullesteinsstrendene ser du terrassene fra landhevingene langt tilbake i tid. Her er også flyvesandsområder. Skredviftene av forvritrede løsmasser fra lagdelte bergartene på fjelltoppene er karakteristiske for området.

I Hamningberg møter du et fraflytta fiskevær som er godt ivaretatt. Ta fotturen i Ytre Syltevika naturreservat og gå stien langs kanten av Barentshavet blant drivtømmer og en fjærasone uten vegetasjon preget av det lavarktiske klimaet. Lignende fins bare på Svalbard.

Her kan du se en filmsnutt av Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde åpnes i ny fane som den nasjonale turistveien går igjennom.

Et glimt av Persfjorden Foto: Bjarne Riesto

Ungdommen lærer å høste av naturens overskudd. Foto: Geir Østereng

Sanfjorddalen. Foto: Randul Valle

Ungdommen lærer å høste av naturens overskudd. Foto: Geir Østereng

Sandfjorddalen. Foto: Randul Valle

Fiske

Varangerhalvøya har relativt få vatn og er mest kjent for mange gode smålakseelver med forekomst av sjørøye. Vi nevner Syltefjordelva, Sandfjordelva, Komagelva, Skallelv, Vestre -Jakobselva og Bergebyelva. Du må desinfisere fiskeutstyret for hver enkelt lakseelvelv, og kjøpe fiskekort på ww.fefo.no.

Ved fiske i vatnet Ordo kreves eget fiskekort.

Fastboende i Finnmark fisker gratis i vatn, mens tilreisende må løse innlandsfiskekort.

Jakt

Varangerhalvøya har variable li- og fjellrypebestander grunnet angrep av bjørkemålere på bjørkeskogen som har gitt skogdød og områder med død lyng. Noe av skogen er i ferd med å komme tilbake. Særlig fjellrypebestanden har vært tynn i en årrekke. Tilgang til småviltjakt og elgjakt via Finnmarkseiendommens reguleringer.

De åpne hyttene – enkle bygg for overnatting på din vei

Linjehyttene – spor av kraftlinja på tvers av Varangerhalvøya

Hytter på rad og rekke reist før og etter 2. verdenskrig i forbindelse med kraftlinje som gikk på tvers av halvøya fra Kongsfjorden til Kvalnes i Komagvær. Først ble det bygd hytter med stall til hestene hver 14 km, deretter ble det bygd hytter innimellom uten stall (hver 7 km). Linja er fjernet. Kart og kompass samt GPS er obligatorisk om tåka kommer. Disse kan du bruke på din vei for overnatting og kortere opphold.

Bjørneskarhytta – åpen

Forpaktet av Komagvær jff og Varangerhalvøya nasjonalparkstyre med samarbeid om drift og vedlikehold. Ligger 18 km fra startpunktparkeringen i Komagdalen om sommerstid, 25 km fra vei vinterstid. Hytte i god stand med 4 senger, 2 hengekøyer ovn, ved og gass. Utedo med episk utsikt. Dramatisk partisanhistorie skjedde her.

Ragnarokk – åpen

Forpaktet av Båtsfjord hjelpekorps hvor Varangerhalvøya nasjonalparkstyre støtter opp om drift og vedlikehold. 4 sengeplasser, og 2 hengekøyer, utedo ved og ovn. Hytta som er nærmest Skipskjølen. Linjearbeiderne kalte området ved hytta for djevelens dansegulv pga. permafrosten i bakken som gjorde at linjestolpene ikke ville stå i ro over tid.

Flora. Foto: Geir Østereng

Bålkos. Foto: Bjarne Riesto

Ragnarokk med Skipskjølen i bakgrunnen. Foto: Bjarne Riesto

Flora. Foto: Geir Østereng
Bålkos. Foto: Bjarne Riesto
Ragnarokk med Skipskjølen i bakgrunnen. Foto: Bjarne Riesto

Heimdalshytta. Foto: Geir Østereng

Telebu Telegrafhytta. Foto: Geir Østereng

Hund i bånd. Foto: Randul Valle

Heimdalshytta. Foto: Randul Valle
Telebu Telegrafhytta. Foto: Geir Østereng
Hund i bånd. Foto: Randul Valle

Heimdal, også kalt Kjølstua – åpen

Forpaktet av Båtsfjord hjelpekorps hvor Varangerhalvya nasjonalparkstyre støtter opp om drift og vedlikehold. 4 sengeplasser, og 1 hengekøye, utedo ved og ovn. Også skjulested for Partisanere på rømmen fra tyskerne under 2. verdenskrig.

Helheim – åpen

Forpaktet av Båtsfjord hjelpekorps hvor Varangerhalvya nasjonalparkstyre støtter opp om drift og vedlikehold.
4 sengeplasser og 2 hengekøyer. Utedo, ovn og ved.

Telebu – en gammel Telegrafhytte – åpen ( I Sandfjorddalen)

Forpaktet av Vardø sportsfiske- og jegerforening.
Åpen enkel hytte med 4 senger, 2 hengekøyer, ovn, ved og utedo.

Portgammen – uthus til Porthytta – Komagvær jff oppsynshytte i laksefiskeperioden

Bookes sommerstid via Komagvær jff. Ellers åpen. 2 senger, ved og gass. Mangler eget do.

Du finner hyttene markert på kartbrosjyra for nasjonalparken åpnes i ny fane

Ytre Syltevika hytta – åpen

Forpaktes og driftes av Varangerfjæras venner.
3-4 sengeplasser med ovn og drivved, utedo. Ligger i Ytre Syltevik naturreservat. Sjønært på kanten mot Barentshavet i særpreget landskap. Her lå partisanerne i ly ved hytta ved overvåkning av konvoiene utenfor kysten under 2. verdenskrig.

Andre hytter med allmenn tilgang

Bruvoldhuset – Indre Syltevika –enkel hytte hvor særpreg er at en av veggene er en steinvegg. Hytta er forpaktet av Vardøhus museumsforening – utleid til Varanger turlag (DNT). Hytte med spennende krigshistorie.
Ligger i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde ved munningen av Syltefjorden ved Barentshavet. Må bookes hos Varanger turlag. Det er ikke DNT merking til hytta.

Huhtircohkkat – Stormheim – plankebu

Oppsatt til erstatning av reindriftsgamme. Nå enkel åpen plankebu med vedovn uten toalett. Fin nødbu vinterstid som nok har forlenget livet for vintervandrere som har møtt arktiske vinterstormer.

Ytre Syltevika Grenhytta. Foto: Geir Østereng

Syltefjorddalen. Foto: Randull Valle

Tur i Indre Syltevik. Foto: Eilert Sundt

Ytre Syltevika Grenhytta. Foto: Geir Østereng
Syltefjordalen. Foto: Randul Valle
Tur i Indre Syltevik. Foto: Eilert Sundt