Et glimt av Nattfjelldalen – Idjaávži- Koppakuru – gjennom portalen til den spektakulære dalen – Foto: Geir Østereng

Om nasjonalparken

Varangerhalvøya – Várnjárga – Varenkinniemi byr på urgammelt landskap med arktisk tundra, blokkmark, våtmark og frodige daler med elver som munner ut i Varangerfjorden og Barentshavet.

Om våre landskapsvernområder og naturreservater

Nasjonalparkstyret forvalter et vidt spekter av områder med unik geologi, naturtyper og dyreliv. I tillegg til nasjonalparken forvaltes et landskapsvernområde og tre naturreservater som grenser inntil hverandre.

Telt i Sandfjorddalen i juli Foto: Randulf Valle

Foto: Geir Østereng

Opplev Varangerhalvøya

Varangerhalvøya byr på vill natur med spektakulære landskap og opplevelsene står i kø både i og utenfor nasjonalparken. Noen startpunkter er tilrettelagt for besøk.

Flora, fauna og geologi

Her møtes arter fra vestlig sibir i øst, arktis i nord og sydligere arter.
Varangerhalvøya er fuglekikkerne og geologenes paradis.

Foto: Vian

Utendørs informasjonspunkt ved Varanger samiske museum i Vuonnabahta/ Varangerbotn. Foto: Geir Østereng

Innfallsporter og informasjonspunkt

Via innfallsportene kan du gå dagstur og få en smak av nasjonalparken!
Utendørs infopunkt i Varangerbotn og sommeråpent infopunkt i Kiberg kan besøkes for mer kunnskap om verneområdene.

Historie – de som var her før oss

Selv om Varangerhalvøya framstår som vill og upåvirket natur, har folka bodd her siden steinalderen.

 Foto: Digitalt museum

Foto: Alfred Ørjebu

Reindrift

Nasjonalparken ivaretar naturen og tamreinens beiteland for et av norges største reinbeitedistrikter.

Forvaltning og oppsyn

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for verneområdene. Nasjonalparkforvalteren er sekretær og ser til at vedtakene som gjøres blir satt i verk. Statens naturoppsyn er feltapparatet som fører tilsyn med hele området og litt til,  og bidrar med skjøtselstiltak på oppdrag fra styret.

Foto: Geir Østereng